EXTOM-MEBLE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 1 – Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur,
Działanie 1.3 – Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)
Poddziałania 1.3.5 – Usługi dla MŚP

Tytuł realizowanego projektu:

„Wprowadzenie na rynek nowych usług oraz zmiana procesu ich świadczenia w działalności firmy EXTOM – MEBLE”

Przedmiotem inwestycji jest zabezpieczenie pracowników i firm w okresie zwiększonego zagrożenia w obszarze zdrowia publicznego poprzez zakup środków trwałych pod kątem zapewnienia ciągłości pracy i działalności firmy EXTOM – MEBLE Spółka z o. o. Spółka Komandytowa.

Wartość projektu: 600 240,00 PLN
Kwota dofinansowania: 419 631,20 PLN


EXTOM – MEBLE Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 1 – Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur,
Działanie 1.3 – Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)
Poddziałania 1.3.5 – Usługi dla MŚP, p.t.

„Internacjonalizacja działalności przedsiębiorstwa EXTOM – MEBLE Spółka z o. o. Spółka Komandytowa poprzez udział w targach międzynarodowych”.

Celem projektu jest internacjonalizacja przedsiębiorstwa EXTOM – MEBLE Spółka z o.o. Spółka Komandytowa poprzez udział w międzynarodowych targach branży przemysłu meblowego. Rezultatem projektu będzie nawiązanie nowych oraz podtrzymanie dotychczasowych kontaktów handlowych i pozyskanie nowych rynków zbytu.

Wartość ogółem: 483.210,42 PLN

Wydatki kwalifikowalne: 392.854,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 326.029,53 PLN