EXTOM MEBLE, KAZIMIERZOWO 6D, 82-300 Elbląg, tel. +48 55 235 10 95, tel 55 555 01 04 (sklep)

Kuchnie ESSEN

3 3 3

Kuchnie

Program ESSEN to propozycja kuchni z frontami AKRYLOWYMI. Fronty AKRYLOWE są bardzo sztywne, i odporne na wszelkie zarysowania. Dodatkowo są produktem ekologicznym, zawierającym jony srebra które wykazują działania antybakteryjne. Fronty AKRYLOWE posiadają głębię połysku czyli dają tak zwany efekt szkła. Program ESSEN to kuchnia niezwykle efektywna, podkreślająca styl i charakter wnętrza. Dodatkowo możemy podkreślić i nadać indywidualny look swojej kuchni wybierając uchwyty opcjonalne z naszej oferty.

The ESSEN programme is a proposal of a kitchen with ACRYLIC fronts. ACRYLIC fronts are very rigid and resistant to any scratches. In addition, they are a product ecological, containing silver ions that have antibacterial effects. ACRYLIC fronts have a gloss depth, they give the so-called glass effect. The ESSEN programme is an extremely effective kitchen, emphasizing the style and character of the interior. In addition, we can emphasize and give individual look for your kitchen by selecting optional holders from our offer.

Zapytaj o produkt