EXTOM MEBLE, KAZIMIERZOWO 6D, 82-300 Elbląg, tel. +48 55 235 10 95, tel 55 555 01 04 (sklep)

Fundusze Unijne

EXTOM – MEBLE Sp. z o.o. Sp. K.

realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 1. – Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur RPWM.01.00.00,

Działania 1.4 - „Nowe modele biznesowe i ekspansja”,

Poddziałania 1.4.4 -„Internacjonalizacja MŚP,

Tytuł realizowanego projektu:

„Wzrost internacjonalizacji firmy EXTOM-MEBLE poprzez wdrożenie innowacji procesowej”

Przedmiotem inwestycji jest internacjonalizacja firmy dzięki wdrożeniu innowacyjnej technologii w przedsiębiorstwie EXTOM-MEBLE poprzez zakup innowacyjnej linii technologicznej pozwalającej na praktyczne wdrożenie technologii w zakresie projektowania i produkcji różnego typu mebli.

Wartość projektu: 1.530.120,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 571.655,70 PLN

 

Oprogramowania do projektowania i optymalizacji produkcji

Formatyzerka

Sprężarka

Frezarka + CNC